PAKALPOJUMI

PParks.lv administrators

Ergoterapeita individuāls klienta izvērtējums

Veicamās darbības:

 1. Klientu sēdēšanas un mobilitātes novērtēšana.

 2. Palīglīdzekļa nepieciešamības izvērtējums.

 3. Klienta apmācība palīglīdzekļa lietošanā (treniņš)

 4. Pirmreizēja klientu pozicionēšana palīglīdzeklī. 

 5. Apkalpoto klientu regulāra apsekošana tehnisko palīglīdzekļu pielietošanā.

Tehniskā palīglīdzekļa komplektēšana

 1. Papildaprīkojuma uzstādīšana

 2. PL noregulēšana atbilstoši klienta vajadzībām, funkcionēšanas spējām un antropometriskajiem rādītājiem)

Tehniskā palīglīdzekļa apkope

Veicamie pasākumi pie apkopes:

 1. Tīrīšana

 2. Eļļošana

 3. Riteņu atbrīvošana no matiem un citiem netīrumiem

 4. Riepu piepumpēšana

 5. Bremžu regulēšana

Tehniskā palīglīdzekļa remonts

Veicamie pasākumi pie remonta:

 1. Detaļu remonts vai nomaiņa

 2. Riepu remonts vai nomaiņa

 3. Siksnu remonts vai nomaiņa

 4. Bremžu remonts

 5. Rokturu remonts vai nomaiņa

 6. Galvas balstu, roku balstu vai kāju balstu remonts vai nomaiņa.

 7. Dažādu rotējošo detaļu ( riteņu gultņi, atbalsta gultņi ) remonts vai nomaiņa.

Remonta laikā veic arī pie apkopes paredzētos pasākumus